Nafto- i gazopochodne produkty chemiczne

Handlujemy produktami ropo- i gazopochodnymi:

  • PET granulatem;
  • (PE) Polietylenem;
  • (PP) Polipropylenem;
  • Innymi ropo- i gazopochodnymi produktami chemicznymi.

Możemy dostarczyć do wskazanego miejsca.

Bardziej szczegółową informację można uzyskać po skontaktowaniu się z naszym zespołem.

Skontaktuj się z naszym zespołem